Domů Podnikám

Kategorie: Podnikám

Jak na firemní propagační materiály

Návod na účinné propagační materiály na profesionální úrovni.

Prevence rizik – vyhledávání a hodnocení rizik

Prevence rizik je jedním ze strategických opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V článku je názorně představen a v...

Smlouva o dílo (vzor)

Připravili jsem pro vás vzor smlouvy o dílo. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Smlouva o dílo VZOR ke stažení.

Marže jako tachometr zisku firmy

Sledovat marže se vyplatí. Marže dokáže upozornit na tendenci jednotlivých výrobků k ziskovosti.

Plná moc (vzor)

Plná moc je dokument, kterým zmocňujeme druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu. Plná moc VZOR ke stažení.

Pružná pracovní doba

V současné době se v řadě firem využívá pružná pracovní doba jako jeden z benefitů pro zaměstnance. Pružná pracovní doba je upravena zákoníkem práce.

Kde získat informace o technických požadavcích na výrobky

Technické požadavky na výrobky, které evropské i národní právní předpisy vyžadují po podnikateli, musí být ve shodě s jejich aktuálním zněním. Jak...

Jak získat dotaci pro své podnikání

Pro období 2007-2013 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno 26,7 miliard eur (tj. 773,9 miliard korun). Vláda ČR pro čerpání těchto prostředků z EU schválila 24 operačních programů. Jak správně postupovat a získat dotaci z tohoto balíku peněz?

Inzerce ...