Nejčastější případy, kdy se podnikatel musí stát plátcem DPH

Ten, kdo dnes začíná podnikat, by měl počítat s tím, že kromě daně z příjmů se dříve nebo později stane plátcem i jiných daní. Nejméně oblíbenou je v tomto ohledu daň z přidané hodnoty. Důvodů pro povinnou registraci k DPH je stále více a je třeba, aby především začínající podnikatelé věděli, kdy je správný čas se k DPH registrovat.

Důvody k registraci k DPH

Projděme si nejčastější důvody k registraci k DPH s příkladem pana Nováka, který je fyzickou osobou a má malý obchod s dárkovými předměty.

1. Překročení obratu

Důvodem k registraci k DPH číslo jedna je překročení obratu.

Pan Novák musí sledovat výši svého obratu vždy 12 kalendářních měsíců pozpátku a pokud se stane, že překročí hranici 1 000 000 Kč, stává se plátcem daně z přidané hodnoty a musí se jít zaregistrovat.

Dejme tomu, že 19. ledna 2013 si pan Novák spočítá tržby a zjistí, že ačkoliv byla sobota, prodal zboží za 35 000 Kč. Zapíše si tuto částku do tabulky, ve které sleduje tržby a spočítá, že součet tržeb od 1. 2. 2012 právě dosáhl částky 1 007 000 Kč. Tímto dnem tedy překročil obrat podle § 6 zákona o DPH a podle § 94 odst.1 se stává plátcem daně od 1. 4. 2013 – tedy od prvního dne třetího měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat. Navazující §95 odst. 1 mu říká, že musí do 15. 2. 2013 dojít na místně příslušný Finanční úřad a provést registraci k DPH.

V případě sledování výše obratu je velmi nutné si uvědomit, že obrat nesledujeme vždy 12 měsíců od počátku kalendářního roku, ale klouzavě vždy 12 měsíců zpětně! V zákoně o DPH se píše, že se plátcem pan Novák stane po překročení obratu, pokud se plátcem DPH podle zákona nestane dříve. To znamená, že existují i jiné důvody, kdy dojde k povinné registraci k DPH.

2. Hodnota pořízeného zboží v rámci států EU

Pan Novák by například v prosinci 2012 podepsal smlouvu o spolupráci s německou firmou, která vyrábí dárkové předměty a začal by od této firmy nakupovat zboží. O zboží by byl zájem, takže pan Novák by do Německa jezdil poměrně často. 9. 4. 2013 by pořídil zboží v hodnotě 100 000 Kč a sečetl by si, že už celkem dovezl zboží za 335 000 Kč. Donesl by doklady své paní účetní, která by ho upozornila, že se dnem 9. 4. 2013 stal plátcem DPH, protože překročil limit 326 000 Kč. Takže osoba povinná k dani (což pan Novák je) musí při obchodování s Evropskou unií hlídat limit pořízeného zboží, pokud ho nakupuje od osob registrovaných k DPH v těchto zemích.

3. Poskytnutí služby plátci DPH v jiném členském stát EU

Pan Novák asi umí dobře německy, když obchoduje s německou firmou. Předpokládejme, že v říjnu 2012, kdy o obchodech s Německem zatím ještě jenom snil, ho německý kamarád, který mu pak spolupráci zprostředkoval, požádal, aby mu přeložil firemní leták do češtiny. Měl také v plánu rozšířit své podnikání do ČR a panu Novákovi za překlad zaplatil. Pan Novák tedy do kamarádovy firmy chtěl poslat fakturu, ale protože si nebyl jistý, jak by faktura do ciziny měla správně vypadat, zašel za paní účetní. Ta mu poradila a navíc ho informovala, že tím dnem, kdy službu (překlad) do Německa poskytl, se stal plátcem DPH. Německá firma je totiž povinna v Německu zaplatit z této služby daň, a aby to mohla udělat, musí jí službu poskytnout plátce DPH. Tím pan Novák do té doby nebyl, a aby vše fungovalo, jak má, musí se jím stát.

Z výše popsaných příkladu jde vidět, že s DPH to není snadné a to jsme si vyjmenovali jen několik možností registrace. V zákoně jich v § 94 číhá ještě několik, takže je nutno být ve střehu. 

Postup registrace k DPH

Postup pro registraci k DPH naleznete v článku Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová – www.sluzbyapodnikani.cz. Redakčně upraveno

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce

Nastartujte se 2020