Přehled o příjmech a výdajích pro sociální pojištění

Zde najdete ke stažení formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 pro účely sociálního pojištění.

Odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 – sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 je každá OSVČ, která která aspoň po část kalendářního roku 2016 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, povinna podat na předepsaném tiskopise, který nejdete ke stažení níže, příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 1. 5. 2017.

Postup vyplnění Přehledu OSVČ 2017 pro ČSSZ

Formulář ve formátu PDF si vytiskněte, ručně vyplňte a odevzdejte nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 1. 5. 2017, na vaší OSSZ.

1Pokud máte daňového poradce

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2017 příslušné správě sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2017.

2Pokud vám byla prodloužena lhůta na podání daňového přiznání

V případě, že vám byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce.

Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

3Pokud nepodáváte daňové přiznání

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2017.

Tiskopis Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 ke stažení

Stáhněte si Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

K podání Přehledu můžete využít také elektronický tiskopis.

Stáhněte si Pokyny k vyplnění formuláře Přehledu

Podrobnější informace o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 najdete na stránkách ČSSZ.

Nezapomeňte na Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Nezapomeňte vyplnit a odevzdat také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 pro zdravotní pojišťovnu

Zdroj informací a tiskopisu: ČSSZ

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce

Nastartujte se 2020